Удовлетворение от професионалната работа и отличните ни делови отношения, които смятаме да развиваме и в бъдеще, като препоръчваме фирма „Бронлайт“ ЕООД.

инж. Димитър Николов, Ръководител група „Електроинсталации“, Балканстрой АД