Проекти

Какво сме направили до тук

Многофункционална спортна зала при стадион „Раковски“.

Поради спецификата на обекта и неговото многофункционално използване са използвани осветителни тела PHILIPS LIGHTING, модел TPX280 C5 P6 HFP. Този вид осветителни тела се отличават с висока ефективност и нулево заслепяване при високи помещения (h=10м.)

Чрез системата за управление на осветлението PHILIPS, комбинация от сензори DALI и контролери, са постигнати впечатляващи резултати по отношение консумацията на електроенергия.