Проекти

Какво сме направили до тук

Супермаркет Славекс

Супермаркет Славекс в гр. Ямбол беше оборудван с осветителни тела Philips, доставени от Бронлайт.

Съществена част от доставените елементи влизат в състава на специализирано осветление, обособяващо различни продуктови зони. Обектът е изпълнен с:

  • осветително тяло за вграден монтаж, тип луна на Philips с натриеви лампи Philips – за зона хляб, месо, плодове и зеленчуци;
  • осветително тяло за вграден монтаж, тип луна на Philips с керамични металхалогенни лампи Philips – за зона алкохол, сирене, кашкавал, топпла точка;
  • петпроводна шинна система TTX260, съставена от канали, осв. тела 49W, окомплектовани с електронно-пускова апаратура Филипс и лум. Лампи 49W T5.

 

  • Client: Супермаркет Славекс
  • Date: 04.2013