Проекти

Какво сме направили до тук

Предприятие Кастело Прикаст

Създаване и изпълнение на цялостен осветителен проект за обект: „Предприятие за производство на сглобяеми стоманобетонови елементи с. Равно поле, общ. Елин Пелин“.

Проектът включва:

  • разработване на осветителна спецификация;
  • определяне типа на осветителните тела, мощност, цветови спектър, отпична система;
  • направа на светлотехнически проект;
  • доставка на осветителни тела Philips.

В производственото помещение е изградена светеща линия, която  включава LED канал Philips LL120 .

  • Client: Кастело Прикаст ООД
  • Date: 03.2017