Проекти

Какво сме направили до тук

Посолство на Кралство Нидерландия и Резиденция на посланика

Бронлайт извърши поетапна реновация на осветителни системи в части от сградите на Посолство на Кралство Нидерландия и Резиденция на посланика на Кралство Нидерландия.

Извършени услуги:

  • Обследване на осветлението преди реновацията;
  • Изготвяне на светотехнически проекти – за постигане на необходимата осветеност за работните помещения и оптимизация на светлинния интензитет;
  • Доставка, демонтаж и монтаж на осветителни тела от Philips Lighting.

Осветителни тела в сградата на Посолството на Кралство Нидерландия:

  • LED осветители Smart Balance DALI  Recessed;
  • Coreline Dali Recessed LED за открит  монтаж – с преизчисляване на необходимия брой тела за оптимизация на оперативни разходи и запазване на високото качество на осветлението;
  • LED ALU профил с LED модули.

Осветителни тела в Резиденция на посланика на Кралство Нидерландия:

  • Скрито LED димируемо осветление в зала за събития;
  • LED осветители с датчици за отчитане на присъствие в помещението и регулиране на светлинния интенцитет, спрямо този на проникващата дневна светлина.

В резултат на извършената реновация, осветителните системи на двете сгради са снабдени с осветители от най-ново поколение, с високо качество на постигане на осветеност при оптимизиране на броя и правилно разположение на LED телата.

  • Client: Посолство на Кралство Нидерландия
  • Date: 11.2018