Проекти

Какво сме направили до тук

Многофункционална зала „SOFIA EVENT CENTER“

Бронлайт разработи и изпълни проект за осветление на многофункционална зала „SOFIA EVENT CENTER“, Парадайз Център, гр. София. В обекта е внедрена система за управление и контрол на осветлението Philips Dynalite.

Проектът включва:

  • направа на електрическо табло (блок схема) на обекта с определяне кръгове, мощности, начин на свързване;
  • определяне на брой и тип контролери и рутери във връзка със създадения времеви график на работа на осветителната уредба;
  • настройка и пускане в експлоатация на системата за управление на осветлението;
  • доставка на LED осветители Philips.

Осветителните тела, доставени за залата, са от последното, най-високотехнологично, поколение от своя клас. Общият им брой надхвърля 200.

  • Client: SEG
  • Date: 01.2013