Проекти

Какво сме направили до тук

Медицински факултет при Медицински университет – София

Доставка на осветителни тела за подмяна на съществуващо осветление. Бронлайт участва в проект за модернизиране и реконструкция на административни и учебни помещения.

  • Client: МФ при Медицински университет - София
  • Date: 06.2011