юни 1, 2016 / by bronlight / In Bronlight / Leave a comment

Бронлайт с първи в страната сертификати EP2 от PHILIPS DYNALITE

Васил Чалъков, Тихомир Марински и Йордан Чолаков от Бронлайт получиха сертификати EnvisionProject Programmer на PHILIPS DYNALITE.  Те покриха първите две, от общо три, сертификационни нива, с което стават и едни от първите специалисти в България с такава международна квалификация в сферата на интегрираните решения за осветление.

Сертификатите EnvisionProject Programmer (2-ро ниво) удостоверяват успешно преминато обучение за програмиране, управление и контрол на интегрирани системи за осветлението. Те дават достъп до пълната функционалност на PHILIPS DYNALITE и възможност за изпълнение на решения за автоматизация от всякакъв вид. Чрез тях разширяваме и спектъра от услугите, които предлагаме.

Системата Dynalite е разработена с фокус върху енергийната ефективност и намаляването на оперативните разходи, чрез регулиране на основните параметри в една сградна инсталация. Preset Lighting Control функционалността създава различни сцени на осветление, подходящи за различни настроения и поводи. Envision софтуерът предлага гъвкаво препрограмиране, оформление и метод за контрол, без нужда от промяна в окабеляването. Промяната в конфигурацията, както и наблюдаването на състоянието на мрежата може да се извършва от всяка нейна точка.

Philips Dynalite увеличава и живота на осветителните тела. Чрез „мек старт“ системата регулира и предпазва лампите от високо отскачане на тока и токови удари, което драстично удължава периода на ефективна употреба на лампата.

Мрежата DyNet предлага цялостна инфраструктурна комуникация като интегрира в себе си и други системи – за управление на щори, аудио-визуален или температурен контрол и дори сградни инсталации.

 

 

 

Your comment