Февр. 14, 2016 / by bronlight

Услуги

Бронлайт предоставя цялостно обслужване в сферата на осветлението и осветителните технологии.

Проектиране на осветление

 • Lighting design – изграждане цялостен осветителен проект;
 • Създаване на концептуален проект съвместно с дизайнери и архитекти;
 • Създаване на светотехнически проект;
 • Проектиране на интериорно и архитектурно осветление;
 • Изчисляване на енергийна ефективност и рентабилност на проекта.

 Професионално консултиране

 • Експертни консултации по отношение изграждането, реконструкцията или модернизацията на търговски, административни, индустриални и др. обекти;
 • Предоставяне на цялостни решения за нуждите на сертифицирани помещения;
 • Изчисляване количествата изразходвана електроенергия, по отношение на цена и отделяне на въглеродни емисии;
 • Определяне на икономиите при промяна и обновяване на осветителната система;
 • Сравнителен анализ на настоящата и реновирана осветителна система.

Изграждане на осветителни системи

 • Изграждане, настройка и въвеждане в експлоатация осветителната система на различни по вид и функция обекти Доставка на LED осветителни тела, сензори и контролери;
 • Изграждане на умни системи за управление и контрол като Philips Dynalite, Philips Green Parking, Philips City Touch и др.;
 • Настройка на сензори и контролери съгласно индивидуалните нужди на помещението и изисквания на инвеститора;
 • Настройка и въвеждане в експлоатация на системи за контрол и управление.

 Профилактика, мониторинг и поддръжка

 • Мониторинг и контрол на осветителни системи на място или дистанцонно;
 • Промяна и координиране на графици на сензори и контролери;
 • Гъвкаво управление на смарт системи;
 • Цялостна гаранционна и извънгаранционна поддръжка на осветителна система и LED тела;
 • Профилактика на осветителна система.

 Аварийно и евакуационно осветление

 • Изграждане на проект за аварийно и евакуационно осветление;
 • Доставка и монтаж на LED тела, сензори и централни батерии;
 • Настройка и въвеждане в експлоатация на централни батерии;
 • Профилактика на цялостната система.

Дизайнерско осветление

 • Пълна продуктова гама на дизайнерски осветителни тела от Luceplan и Modular Lighting Instruments;
 • Шумопоглъщащи осветителни тела на Luceplan;
 • Светещи стени със специално Luminous textile покритие от Philips Lighting – също с шумопоглъщащи функции;
 • Светещ килим –Luminous carpet на Philips Lighting.